Фізична особа-підприємець Білявцева Тетяна Вікторівна, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Номер запису: 2 431 0000000 002776 від 06.05.2016 року, яка здійснює продаж товарів за допомогою порталу eco-buffet.com, іменована надалі «Продавець», на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Покупець», далі разом — «Сторони» укласти даний Публічний договір купівлі-продажу (далі — «Публічний договір») про наступне:

1.ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, наділеними дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, щоб укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Публічний договір — публічний договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.3. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину — позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, за умови оформлення заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

1.4. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в даному Публічному договорі.

1.5. Товар — продукція власного виробництва, напівфабрикати, кулінарна продукція, хлібо-булочні вироби, кондитерські вироби, напої та інші товари, за ціною, представлені в інтернет-магазині на сайті eco-buffet.com.

1.6. Інтернет-магазин — офіційний інтернет-магазин, що знаходиться за інтернет-адресою: eco-buffet.com.

1.7. Продавець — Власник сайту та/або інша юридична особа або фізична особа-підприємець, що на законних підставах розміщує на Сайті інформацію про товари і/або послуги, які можна замовити. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).

1.8. Покупець — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт eco-buffet.com та мають намір придбати та/або придбали той чи інший Товар.

1.9. Кур’єрська доставка.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами даного Публічного договору Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.

2.2. Найменування Товару (меню), в певний період зазначення маси, об’єму або іншої міри одиниці виробу (порції) і ціни.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням прийняття даної Оферти є Замовлення Покупця на купівлю Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину eco-buffet.com.

3.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення на покупку Товару Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ

4.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем телефоном, вказаному на сайті Інтернет-магазину або через сервіс сайту Інтернет-магазину eco-buffet.com.

4.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, характеристику товару, ціну Товару, форми оплати та способу доставки Товару, інформації про Покупця (прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно вказати всю інформацію за запитом.

4.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.3.1. прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.3.2. адресу електронної пошти;

4.3.3. контактний телефон.

4.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар, а також Продавець має право не відправляти Покупцеві Товар до отримання запитаної додаткової інформації.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цієї Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до форми Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Підтвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Операторові необхідну інформацію в порядку, визначеному в п. 4.3. цієї Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.8. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.9. Продавець зобов’язується зв’язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронній пошті або телефону протягом двох годин, з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення.

4.10. Спілкування Покупця з Продавцем має будуватися на принципах загальноприйнятної моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару і потребує підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується протягом двох робочих днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на покупку Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні Замовлення на покупку Товару через Оператора.

5.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження і зарахування Продавцю коштів.

5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://eco-buffet.com/oplata-ta-dostavka/

6. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

6.1. Доставка товару здійснюється одним зі способів, які передбачені в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою: https://eco-buffet.com/oplata-ta-dostavka/ на момент укладення замовлення Покупцем.

6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує Продавцеві, підтверджуючи Замовлення на покупку Товару.

6.3. Доставка Товару здійснюється в межах м. Київ, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

6.4. Термін доставки Товару Покупець узгоджує із Продавцем під час оформлення замовлення.

6.5. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника Продавця перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність).

6.6. Оплата товару Покупцем свідчить про те, що претензій до товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі товару.

6.7. Термін доставки може бути змінений продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об’єктивних, на думку Продавця, причин.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

7.3. Продавець має право передати свої права і обов’язки по виконанню замовлень третім особам.

7.4. Сторони прикладаю максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. ІНШІ УМОВИ

18.1. Спори Сторін, які виникли в зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на даному сайті.

8.3. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних Продавця, а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані покупця обробляються відподно до Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

8.4. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі, рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені покупцем.

8.5. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на веб-сайті в загальнодоступній формі.

8.6. Продавець в праві здійснювати записи телефонних розмов з покупцем, попередньо не повідомивши покупця про такий запис при цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення виконання замовлень, відповідно до Закону України 02.10.1992 року №2657-XII «Про інформацію».

8.7. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю через прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

8.8. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем укладається через здійснення Покупцем дій, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, незалежно від інших умов.

8.9. Веб-сайт може тимчасово, частково або повністю бути недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних, або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

8.10. Всі спірні питання розглядаються за явності письмової претензії, що направлені рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

8.11. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 23Г.

9. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець:

Фізична особа-підприємець Білявцева Тетяна Вікторівна

Поштова адреса місто Київ, проспект Степана Бандери, 23Г

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3085314282.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань 2 431 0000000 002776 від 06 травня 2016. Банківські реквізити: UA473052990000026006046207529, Банк ПАТ «ПРИВАТБАНК», м.Дніпро, МФО 305299.